O podjetju

MODUL pohištveni design d.o.o
Podnanos 19
5272 Podnanos

TRR: 04750-0001318378
Davčna številka: SI 38816334
Matična številka: 2268302
vpis v sodnem registru pod št. vložka 1/04962/00 in ustanovni kapital 8.000,00 €

T: 0599 62 530
F: 0599 62 534
G: 041 506 442

www.modul-design.si